Nieuw op EMIS

31/3/2013

De brochure bevat informatie over het gebruik van de zonneboiler in een woning.

31/3/2013

Het milieuhandhavingsrapport brengt in kaart hoe milieu-overtredingen in Vlaanderen opgespoord en bestraft worden.

 

31/3/2013

Een bedrijf dat activiteiten uitvoert, die de bodem kunnen vervuilen, moet afhankelijk van de Vlarem-rubrieken die op het bedrijf van toepassing zijn, voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit is de periodieke onderzoeksplicht. De brochure licht deze regelgeving en verplichting toe.

31/3/2013

De brochure geeft bedrijven informatie over de manier waarop ze beter met afvalstoffen en materialen kunnen omgaan.

31/3/2013

De brochure bevat technische richtlijnen voor de binnenisolatie van woningen. Ze gaat in de eerste plaats in op massieve buitenmuren.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/01/2019

16/01/2019

14/01/2019