Nieuw op EMIS

24/9/2018

We verwelkomen Techlink in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Techlink (voorheen gekend als Fedelec en ICS) is sinds jaren de meest representatieve beroepsfederatie voor elektrotechnische en HVAC ondernemers in heel België. Techlink verenigt nu ongeveer 3000 ondernemingen: zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen, actief op alle gebieden van de installatietechniek. De werking berust op een sterke nationale structuur, 10 provinciale afdelingen, Sectorraden, Sectorcomités en een geïntegreerde samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw (nationaal, regionaal en lokaal).

24/9/2018

De Minaraad, SERV en SALV hebben in consensus geadviseerd over het asbestafbouwbeleid dat de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Joke Schauvliege, wil opstarten. 

24/9/2018

In verschillende steden in ons land betaal je 6% BTW in plaats van 21% als je een woning afbreekt en opnieuw opbouwt. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein voert een sloop- en heropbouwkorting van 7.500 euro in voor al wie niet van dat verlaagd BTW-tarief kan genieten. “Met deze Vlaamse BTW-korting verlagen we ons energieverbruik en verhogen we de woonkwaliteit.”

24/9/2018
  • Overkoepelende renovatiepremie
  • Uitvoering Internationaal Verdrag controle en beheer ballastwater en sedimenten van schepen: wijzigingsbesluit
  • Strategische ecologiesteun Borealis Kallo nv in Beringen
  • Planologisch attest tuincentra
  • Bekrachtiging waterwetboek
  • Wijziging Vlarebo-besluit
  • Termijnverlenging definitieve vaststelling GRUP ‘Kempische Kleiputten’
24/9/2018

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft beslist opnieuw voor 130 miljoen euro groenestroom- en warmtekrachtcertificaten op te kopen met de opbrengst van de energieheffing. ‘Met de fors verlaagde energieheffing, die een gezin slechts 5 euro per jaar kost, bouwen we de schuldenberg uit het verleden verder af. Het overschot ligt nu terug op het niveau van vijf jaar geleden’ legt Tommelein uit.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/01/2019

16/01/2019

14/01/2019