Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

25/3/2019
  • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
  • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
  • Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid 
  • Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
  • Wijziging VLAREMA e.a.
  • Termijnverlenging GRUP Leuven
  • Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant
  • Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen

 

22/3/2019

Twee jaar na de lancering is de Zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap nog steeds populair. Ongeveer 620.000 gezinnen en bedrijven bekeken al hoe geschikt hun dak is voor zonne-energie. Bij vele mensen prikkelt de Zonnekaart meer dan alleen nieuwsgierigheid: 15% van wie zijn woning opzocht, vroeg al een offerte aan en 29% overweegt dit nog te doen. 

22/3/2019

De eerste call ‘kleine en middelgrote windmolens’ heeft 14 nieuwe windturbineprojecten opgeleverd. De call liep van 3 december tot 24 januari en werkte met een vergelijkende biedprocedure. Projecten die het niet haalden, waren ofwel te duur of voldeden niet aan de voorwaarden.

20/3/2019

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. “Met deze financiële steun maken we 80 heel concrete lokale klimaatprojecten mogelijk”, zegt Koen Van den Heuvel. 

20/3/2019

Direct emissions released to water bodies from Europe’s large industrial sites have decreased in recent years for many pollutants. However, industrial pollution transferred through the sewer systems to urban waste water treatment plants (UWWTPs) has slightly increased, putting pressure on the waste water treatment infrastructure.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2019