Nieuw op EMIS

9/4/2013

In navolging van de iPad en iPhone versies van de mobiele Navigator lanceert EMIS vandaag de Android versie van deze toepassing.

 

9/4/2013

De Europese Commissie stelt methoden op EU niveau voor om de milieuprestaties van producten en organisaties te meten en stimuleert de lidstaten en de particuliere sector om deze methoden toe te passen.

9/4/2013

In 2010, European households consumed almost 13% more energy than two decades ago and generated 25 % of energy-related greenhouse gas emissions. This trend must be reversed for the EU to reach its goal of reducing primary energy consumption by 20 % by 2020. Today, the European Environment Agency (EEA) publishes a report which investigates what it takes to achieve energy savings through changing consumer behaviour and launches an online survey to know more about society's views on the topic. 

8/4/2013

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheidssector uit tien Europese lidstaten nemen op maandag 8 april 2013 deel aan een excursie waarbij zij toonaangevende voorbeelden van energie-efficiëntie in Denemarken bezoeken.

5/4/2013

Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid en mogelijke effecten van een eventuele invoering van recyclagecertificaten in Vlaanderen en focust hierbij op 3 specifieke cases. De vraag wordt gesteld of recyclagecertificaten kunnen ingezet worden om de recyclage van reststromen (of specifieke fracties ervan) te bevorderen ten opzichte van andere toepassingen die lager in de afvalhiërarchie staan, namelijk nuttige toepassing en verwijdering. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/01/2019

16/01/2019

14/01/2019