Nieuw op EMIS

27/6/2003
De Vlaamse regering heeft vandaag, op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu, landbouw en ontwikkelings- samenwerking LUDO SANNEN, het voorontwerp van besluit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) goedgekeurd.
27/6/2003
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Ludo SANNEN trekt de Vlaamse regering, onder voorbehoud van technisch nazicht, 1,92 miljoen euro uit voor meer groen, pleintjes en een versterking van het dorpsleven in en rond Opitter.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

24/05/2019

23/05/2019

21/05/2019