Nieuw op EMIS

28/1/2005
STIP-Berichten is de nieuwsbrief van STIP, het Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval.
27/1/2005
Op 1 januari 2005 trad een nieuw decreet over de erkenning en subsidiring van mobiliteitsverenigingen en -projecten in werking. Het nieuwe decreet betreft enerzijds de erkenning en structurele basissubsidiring van verenigingen die zich op het niveau van het Vlaamse Gewest inzetten voor de belangen van zwakke weggebruikers of gebruikers van het openbaar vervoer. Anderzijds betreft het de toekenning van projectsubsidies inzake mobiliteit, ook aan niet erkende verenigingen.
26/1/2005
<p>Gisteren trok de International Climate Change Taskforce aan de alarmbel: wereldwijd worden tekenen van klimaatverandering waargenomen en als er niet ingegrepen wordt, dreigt een klimaatcatastrofe. De experten doen een aantal aanbevelingen om het tij te keren. Daarbij wordt aan de verschillende overheden gevraagd het publiek te informeren. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) pikt hier graag op in.</p>
25/1/2005
Greenpeace publiceert vandaag een rapport waarin het de nadruk legt op de incoherentie van het Belgische klimaatbeleid. Alles wijst erop dat de inspanningen die we ons terzake in eigen land getroosten, onmiddellijk in rook opgaan in het buitenland. Het rapport "Het exporteren van de vervuiling: de verborgen zijde van het Belgische klimaatbeleid" richt de schijnwerpers op de vervuiling die voortgebracht wordt door meerdere energieprojecten, waarvoor de Nationale Delcrederedienst exportkredieten heeft toegekend.
25/1/2005
<p>In this report, a high level taskforce, brought together from across the globe by three of the world's leading think tanks, set out their conclusions on how to move forward. The recommendations of the International Climate Change Taskforce are a blueprint for action and offer a strong foundation for meeting the climate challenge.</p>

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

12/12/2019

09/12/2019