Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

1/10/2004
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de ministerraad beslist dat vanaf 1 januari 2005 de gratis distributie van groene stroom wordt stopgezet. Om een juridische procedure voor het Europees Hof van Justitie en nog jaren rechtsonzekerheid te vermijden, heeft de Vlaamse Regering deze standpuntbepaling goedgekeurd.
24/9/2004
Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008.
23/9/2004
De Vlaamse Milieumaatschappij liet de externe kosten van het wegverkeer becijferen. Uit die oefening blijkt dat wat vandaag via de belastingen op wegverkeer gend wordt, ontoereikend is om de negatieve effecten van het verkeer op de weg te bekostigen.
17/9/2004
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Minister Kris PEETERS een plan van aanpak goedgekeurd om een aantal hangende problemen met betrekking tot de nv Aquafin en de organisatie en financiering van de waterzuivering in Vlaanderen coherent aan te pakken.