Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

EMIS met vakantie

VITO is gesloten van 22 juli t.e.m. 26 juli wegens jaarlijkse vakantie.
Gedurende deze periode zal de site slechts sporadisch geactualiseerd worden!

Vanaf 29 juli 2019 mag u terug dagelijkse updates verwachten.

Prettige vakantie!

Nieuw op EMIS

15/10/2004
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.
14/10/2004
De Vlaamse Regering heeft een ontwerpdecreet klaar waarmee het de ontwikkeling van brownfields wil stimuleren. Ze wil hiermee in ongebruik geraakte ruimte met een economisch verleden opnieuw benut zien als bedrijventerrein. De MiNa-Raad steunt de politieke keuze om brownfields versneld aan te pakken, maar heeft toch een vijftal fundamentele bemerkingen.
13/10/2004
In een gezamenlijke brief aan Vlaams minister-president Leterme roepen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad) de Vlaamse Regering op om werk te maken van een Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (STRADO). De beide Raden gaan ook nauwer samenwerken bij de beleidsadvisering op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/07/2019

17/07/2019