Nieuw op EMIS

19/12/2008
Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 19 december 2008
19/12/2008
De Vlaamse Regering keurde, na de adviezen van SERV, MinNa-Raad en Raad van State, definitief het besluit goed om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Voor deze maatregel wordt in het eerste jaar al 44 miljoen euro voorzien. Door het dak te isoleren bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend.
19/12/2008
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits, keurde de Vlaamse Regering vandaag het Optimalisatieprogramma voor de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur 2010-2014 goed. Om de waterkwaliteit versneld te verbeteren trekt minister Crevits extra middelen uit. Voor de nv Aquafin wordt bijkomend 250 miljoen euro (excl. BTW) ter beschikking gesteld voor investeringsprojecten in de waterzuiveringsinfrastructuur. Dit is 100 miljoen euro meer dan vorig jaar. Hiermee worden de gemeenten extra ondersteund voor de aanleg van hun gemeentelijke rioleringen. Daarbovenop heeft het Vlaams Parlement de begroting 2009 goedgekeurd waar 25 miljoen euro extra voor subsidies van gemeentelijke rioleringsprojecten ingeschreven werd. Ook wat betreft de ruiming van waterbodems werd in 2008 nog nmalig 7 miljoen euro extra vrijgemaakt en wordt vanaf 2009 4 miljoen euro extra uitgetrokken. Het kader voor al deze maatregelen wordt gevormd door de bekkenbeheerplannen die vandaag door de Vlaamse Regering werden vastgesteld.
17/12/2008
<p>Voor het vierde jaar op rij daalt de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. Maar in 2007 ligt de uitstoot van broeikasgassen voor het eerst onder het niveau van de Kyotodoelstelling. Om de Kyoto-doelstelling te halen moet Vlaanderen 5,2% minder CO2eq uitstoten in 2008-2012 in vergelijking met het referentiejaar 1990. Deze intussen structurele dalende trend leidt tot 7% minder uitstoot dan in 1990. Minister Crevits stelt vast dat de blijvende positieve trend aangeeft dat het gevoerde beleid haar vruchten afwerpt.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/01/2019

16/01/2019

14/01/2019