Nieuw op EMIS

15/12/2017

Al sinds de vroege jaren van het afvalbeleid ondersteunt de OVAM gemeenten die investeren in afvalpreventie en selectieve inzameling. Maar er is meer nodig. Toen de  Vlaamse Regering in 2016 een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedkeurde, werd duidelijk dat er nood is aan nieuwe initiatieven en andere vormen van inzameling om verdere stappen te kunnen zetten richting minder restafval en het sluiten van materialenkringlopen. 

15/12/2017

De UT wordt voorzitter van een internationaal gefinancierd onderzoeksproject (een zogenaamde COST Action) naar de prestaties en betrouwbaarheid van onder andere zonne-energiesystemen. Het project heeft tot doel om samenwerking binnen Europa en daarbuiten te stimuleren en duurt vier jaar. 

15/12/2017

Op 18 oktober 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de vierde uitbreiding van het natuurreservaat “Wijngaardberg” te Rotselaar.

15/12/2017

Geen verband, zeg je? Bekijk ons animatiefilmpje dat de link legt tussen de vervaardiging van onze elektronica waarvoor grote hoeveelheden mineralen nodig zijn (lithium, goud, nikkel, coltan enz.) en de vernietiging van de natuurlijke habitats door de mijnexploitaties. En dit is waar onze gorilla duidelijk verschijnt als slachtoffer van bosvernietiging.

15/12/2017

Op 20 oktober 2017 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de toegankelijkheidsregeling van het natuurreservaat “Stappersven” te Kalmthout. Het advies dient binnen een termijn van 60 kalenderdagen na ontvangst van het dossier te worden overgemaakt aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/01/2019

16/01/2019

14/01/2019