Nieuw op EMIS

9/10/2015

We verwelkomen De Kleijn Energy Consultants & Engineers in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

De Kleijn Energy Consultants & Engineers verzorgt consultancy en engineering voor projecten op het gebied van energie en energiebesparing in de industrie. Door jarenlange ervaring en een gedegen technische achtergrond leveren wij maatwerk op het gebied van utilities, processen en warmteterugwinning. Wereldwijd hebben wij bijgedragen aan een forse energiebesparing en daar zijn wij trots op! Ons team bestaat uit technische professionals, die dicht bij de praktijk staan. Wij willen samen met onze klanten werken aan een duurzame en economisch rendabele bedrijfsvoering.

9/10/2015

Zoals elk jaar moet ook dit najaar, in de periode van 1 oktober tot en met 15 november, het nitraatresidu bepaald worden op verschillende percelen.

De afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij maakt de informatie over de percelen die geselecteerd werden voor een nitraatresidubepaling dit jaar voor het eerst bekend via het Mestbankloket i.p.v. per brief. Voor de zogenaamde controlestalen gebeurt de nitraatresidubepaling op kosten van de Mestbank. In alle andere gevallen moet de landbouwer op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen op de aangeduide percelen.
9/10/2015

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in het Energieakkoord, versneld toe tot 2023. Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe. Het energieverbruik blijft dalen maar het tempo van die daling neemt af. Na 2020 vertraagt ook de daling in de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Voor verdere stappen richting een schoon en betrouwbaar energiesysteem op lange termijn zijn daarom nieuwe beleidsimpulsen nodig. Een nog te formuleren langetermijnperspectief op het klimaat- en energiebeleid kan daarbij richting geven.

6/10/2015

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf in basisschool De Luchtballon in Aalst het startschot van de campagne ‘Zoek de bodemhelden’. Via de website www.bodemhelden.be kunnen scholen, verenigingen en gezinnen hun zoekplaats aanduiden en ingeven welke bodemhelden ze gevonden hebben.

6/10/2015

De Europese Verordening 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie sinds 2013 drie milieu-economische rekeningen te leveren. Het gaat om de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA).

 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/01/2019

16/01/2019

14/01/2019