Nieuw op EMIS

15/12/2015

De luchthaven Lelystad heeft geen negatieve invloed op de voedselveiligheid in de omgeving van het vliegveld. Ook neemt het gehalte zware metalen in de agrarische gewassen die in de omgeving verbouwd worden niet toe als er in de toekomst  vliegbewegingen bij komen. Dit blijkt uit het monitorings-onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van het ‘Convenant monitoring en nadeelcompensatie voedselveiligheid in de omgeving van de luchthaven Lelystad’. De te verwachten ontwikkeling op basis van de onderzoeksresultaten is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

14/12/2015

Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) hebben voor de komende 6 jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust gaan inrichten. 

14/12/2015

Vijftien leden woonden vorige week de klimaattop in Parijs bij om het ambitieuze standpunt van het Parlement over klimaatverandering te verdedigen. Een internationaal en historisch akkoord werd zaterdagavond tussen de 196 partijen bereikt. We vroegen het hoofd van de EP-delegatie, Giovanni La Via, welke invloed dit zal hebben op het toekomstige wetgevende werk van het Parlement.

14/12/2015

A draft decision to raise diesel car emission limits for nitrogen oxides (NOx) by up to 110%, along with the introduction of the long-awaited Real Driving Emissions (RDE) test procedure, is neither explained nor justified, and would undermine the enforcement of existing EU standards, said Environment Committee MEPs, in a resolution, voted on Monday, which objects to the draft. Parliament has a right to veto the proposal.

14/12/2015

While the transport sector contributes significantly to society and the economy it also can cause substantial adverse impacts on the environment, global climate and human health. A new report by the European Environment Agency (EEA) analyses key environmental trends with a view to identifying what has improved and what has hampered the past performance of the transport sector.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/01/2019

16/01/2019

14/01/2019