Nieuw op EMIS

6/7/2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt het eenvoudiger om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een bedrijf dat hernieuwbare energie produceert en een bedrijf in de buurt dat die energie afneemt. Na advies van de Raad van State, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist het Energiedecreet in die zin te wijzigen. 

6/7/2018

Most national policies to reduce greenhouse gas emissions in Europe target energy consumption and energy supply, while economic and regulatory instruments are the most common means of cutting emissions, according to a European Environment Agency (EEA) report. The report also reveals that EU Member States report the actual effects and costs for only a small number of their policies and measures. 

6/7/2018

De afdeling Handhaving bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de organisatie, uitvoering, voortgangscontrole en resultaten van haar milieu-inspecties. Het rapport is daarmee uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij de volledige implementatie van de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (2001/331/EG).

6/7/2018

Het departement Omgeving heeft een nieuw onderdeel van het digitale platform voor de geïntegreerde RUP-procedure ontwikkeld: de RUP-adviestoets. Deze online toepassing wordt vrijblijvend aangeboden aan ruimtelijke planners en milieudeskundigen van gemeenten, steden, provincies en de Vlaamse overheid. 

6/7/2018

Op 9 mei 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de tweede uitbreiding van erkend natuurreservaat “Demervallei” te Diepenbeek en Bilzen. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/01/2019

14/01/2019