Nieuw op EMIS

28/11/2015

Bedrijventerreinen zijn belangrijke schakels om groenstructuren te verbinden. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Bedrijven en biodiversiteit start op de tekentafel’ die vandaag in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw werden toegelicht op het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas. Ruimte voor economische activiteit kan ook waardevol zijn voor de biodiversiteit. Een bedrijventerrein kan zo deel uitmaken van een fijnmazig groenblauw netwerk binnen de ruimere omgeving.

27/11/2015

Op 14 oktober 2015 ontving de Minaraad vanwege mevr. Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie, een adviesvraag over het voorontwerp van Programmadecreet 2016. Aansluitend bij dit voorontwerp heeft de Vlaamse Regering daarenboven echter ook nog zeven regeringsamendementen direct bij het Vlaams Parlement ingediend, met name betreffende de aanpak van de groenestroomdoelstellingen en de certificatenoverschotten.

27/11/2015

Vehicles sold in the European Union in 2014 were, on average, 2.5% more efficient than those sold the previous year, according to a new report from the European Environment Agency (EEA). The report, which updates the preliminary data published earlier this year, tracks progress towards CO2 emission targets for new passenger cars and vans.

27/11/2015

In 2014 groeide de mondiale CO2-uitstoot door fossiele energie en cementproductie slechts met 0,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl de mondiale economie met 3% groeide. In China en de Verenigde Staten groeide de uitstoot met 0,9%. In de Europese Unie daalde de CO2 maar liefst met 5,4%, terwijl in India de emissies sterk groeide (7,8%). Samen zijn deze vier landen / regio’s goed voor 61% van de mondiale uitstoot van CO2 door fossiele energie en industriële processen. Voor het eerst sinds 1998 daalde in 2014 het energieverbruik per hoofd van de bevolking.

27/11/2015

Klimaatplannen die landen in de aanloop naar de klimaattop van Parijs hebben ingediend zouden, mits volledig geïmplementeerd, de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kunnen terugdringen. Zonder nieuw klimaatbeleid voor na 2010 zou de wereld in 2030 ongeveer 65 miljard ton (Gt) CO2-equivalenten uitstoten. De onvoorwaardelijke INDC's (Intended Nationally Determined Contributions) kunnen deze uitstoot in 2030 met ca. 9 GtCO2eq terugbrengen. Volledige implementatie van ook alle voorwaardelijke INDC's (waar nog enige vorm van internationale financiering of samenwerking voor nodig is) zou zorgen voor nog meer reductie, tot ongeveer 11 GtCO2eq in 2030.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

18/01/2019

16/01/2019

14/01/2019