Nieuw op EMIS

17/9/2004
Vlaamse Regering in kort bestek - 17 september 2004
16/9/2004
Folder over CO-vergifting beschikbaar in uw postkantoor, gemeente, bibliotheek of bij de brandweer.
15/9/2004
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SERV. De SERV is de overleg- en adviesraad van de Vlaamse sociale partners. De SERV adviseert over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze worden betrokken.
14/9/2004
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.
13/9/2004
Studie van Vito in opdracht van de Vlaams-Nederlandse projectdirectie ProSes naar kosten en baten van creatie van natte natuur in het Schelde-estuarium concludeert dat natuurontwikkeling het best wordt gecombineerd met andere functies (recreatie, veiligheid tegen overstromen, aquacultures,..)

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/01/2019

14/01/2019