Nieuw op EMIS

13/7/2010
In haar doctoraatsonderzoek ging Liesbeth Van de Velde na wat het sociale draagvlak is voor biobrandstoffen. Daaruit blijkt dat consumenten zich bewust zijn van de problemen in de energiesector, maar dat hun bekendheid met en hun kennis van biobrandstoffen als mogelijk antwoord op deze problemen, beperkt is. Zo is de meerderheid er van overtuigd dat biobrandstoffen milieuvriendelijk zijn maar stelt men de kwaliteit en de veiligheid ervan in vraag.
12/7/2010
Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege brengt in een tweedaagse informele Raad namens het Belgisch voorzitterschap het thema "duurzaam materialenbeheer" op Europees niveau. Tijdens de Informele Raad buigen de Leefmilieuministers van de 27 EU-lidstaten zich over de vraag welke stappen de Europese Unie moet nemen om te komen tot een duurzaam materialenbeleid. Dit duurzaam materialenbeleid moet de opstap vormen naar een "resource efficient" of "materiaalefficiënt" Europa, één van de centrale doelstellingen in de EU 2020-strategie.
6/7/2010
The European Commission has launched a wide public consultation in relation to the review of the Environmental Impact Assessment (EIA) legislation. The consultation covers issues, such as the screening of projects for EIA, the quality of the EIA process, the harmonisation of assessment requirements among Member States, cross-border difficulties when projects affect more than one Member State, the role of the environmental authorities, and development of synergies with other EU policies, such as climate change and biodiversity. The findings of the consultation will feed into a Commission review next year. All interested parties – citizens, stakeholders and organisations involved in environmental assessments – are invited to respond to the public consultation by 24 September 2010. The questionnaire is available in all 22 Community languages.
5/7/2010
The "Renewable Energy Snapshots" report, published today by the European Commission's Joint Research Centre (JRC), shows that renewable energy sources accounted for 62% (17GW) of the new electricity generation capacity installed in the EU27 in 2009. The share rose from 57% in 2008. For the second year running, wind energy accounted for the largest share of the new capacity: 10.2 GW out of the 27.5 GW built, representing 38% of the total. In absolute terms, renewables produced 19.9% of Europe's electricity consumption last year.
2/7/2010
Ondanks de aanhoudende economische crisis is de wereldwijde uitstoot van kooldioxide, het belangrijkste broeikasgas, in 2009 gelijk gebleven. De sterke toename van CO2-uitstoot in snel groeiende ontwikkelingslanden als China en India doet de daling in de geïndustrialiseerde wereld volledig teniet.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019

16/04/2019

15/04/2019