Nieuw op EMIS

3/10/2018

Het EP stelde dat CO2-uitstoot van nieuwe auto´s voor 2030 met 40% omlaag moet. Het marktaandeel van elektrische en lage-uitstootauto´s wordt verhoogd.

2/10/2018

Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet u een teeltvrije zone van 1 meter voorzien. Die mag niet worden bewerkt en bovendien moet u erover waken dat er geen meststoffen of pesticiden op terechtkomen. Bij de aanleg van de teeltvrije zone in 2018, mag u eenmalig wel een gras- of graskruidenmengsel inzaaien. 

2/10/2018

Energy-intensive industries are responsible for a large share of Europe’s greenhouse gas emissions. This means they have a key role to play in implementing the EU’s roadmap to decarbonisation. 

1/10/2018
  • Wijziging bepalingen energiebesluit
  • Verzamelbesluit ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage
30/9/2018

Dankzij een campagne van het Vlaams Energieagentschap en de Vlaamse minister van Energie kan elke Vlaming een lokaal energieproject mee helpen realiseren. Onder de noemer ‘Overal stroomversnellers’ worden alle Vlamingen opgeroepen om te kiezen voor een energieproject in hun gemeente. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019

16/04/2019

15/04/2019