Nieuw op EMIS

23/12/2005
Om verschillende betrokken partijen extra informatie te bieden over de Vlaamse energieprestatieregelgeving lanceert de Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie (ANRE) van de Vlaamse Gemeenschap een EPB-nieuwsbrief.
23/12/2005
Op initiatief van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit goedgekeurd dat enerzijds de regeling van de mestverwerking door substitutie verlengt voor een periode van n jaar, en anderzijds de mestverwerkingsplicht van 2006 bevriest op hetzelfde peil als deze van 2005.
23/12/2005
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering een subsidie van 400.000 euro aan stad Antwerpen goedgekeurd voor de aanleg van een stedelijk landschapspark binnen het project Spoor Noord.
23/12/2005
Toelating voor de Regie der Gebouwen om een openbare aanbesteding te organiseren voor de levering van elektriciteit aan de federale gebouwen in Walloni
21/12/2005
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe strategie inzake afvalpreventie en afvalrecycling voorgesteld. Met deze langetermijnstrategie wordt getracht van Europa een recyclingmaatschappij te maken, die afval tracht te voorkomen en afval als hulpbron gebruikt. Uitgangspunt daarbij vormt de kennis die voortkomt uit de thematische strategie inzake hulpbronnen, die eveneens vandaag is vastgesteld.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019