Nieuw op EMIS

9/12/2005
Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft beslist dat, naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Vlaamse energieprestatieregelgeving vanaf 1 januari 2006, een aantal aanpassingen aan het energieprestatiedecreet zullen doorgevoerd worden, zodat de administratieve lasten voor de lokale besturen, de architect alsook de bouwheer drastisch verminderen.
8/12/2005
Begin 2006 rust De Lijn nog eens 92 bussen uit met een roetfilter. Daardoor stijgt het aantal bussen met deze milieuvriendelijke technologie tot 579. Voor de 92 bijkomende roetfilters investeert De Lijn ruim 411 000 euro.
8/12/2005
You have to think anyway, so why don't think big? Wij denken aan eco-efficintie in alle Vlaamse bedrijven. De STIP-berichten voor bedrijfsintermediairs, de Factor 10-nieuwsbrief en de milieuwinst-mail hebben elkaar gevonden in deze Eco-efficintie nieuwsbrief. Zo wordt u verder genspireerd en gemotiveerd om meer waarde te creren met minder milieu-impact.
6/12/2005
Actuele milieuthema's in kaart gebracht. Overhandiging MIRA-T 2005 aan minister Peeters op 16 december.
2/12/2005
Leven we energiezuinig ? Voor veel gezinnen is dit een pertinente, maar moeilijk te beantwoorden vraag. Dankzij een door VITO/EMIS ontwikkelde website geeft het de gezinnen de mogelijkheid om je elektriciteitsverbruik te vergelijken met andere gelijkaardige gezinnen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019