Nieuw op EMIS

16/9/2011
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg en per spoor aanpast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.
16/9/2011
Verslag over de registratie van het milieubeheersysteem en het energieverbuik bij de federale openbare diensten
15/9/2011
Van 16 tot 22 september 2011 nemen honderden Europese steden en gemeenten deel aan de tiende Europese Mobiliteitsweek: inwoners worden uitgenodigd voor allerhande activiteiten rond duurzame mobiliteit. Het thema van dit jaar - alternatieve mobiliteit - heeft tot doel hulpbronzuinige alternatieven te bevorderen voor de personenauto´s die nog altijd dominant zijn in het stadsvervoer. De Mobiliteitsweek stimuleert lokale overheden en inwoners om de aandacht te vestigen op de vele positieve effecten van andere transportmiddelen.
14/9/2011
Naar aanleiding van de publicatie van haar jaarrapport Water 2010 kijkt de VMM bij haar 20ste verjaardag terug op twee decennia meten van de waterkwaliteit. De opmerkelijke verbeteringen zijn het resultaat van een volgehouden Vlaams beleid inzake afvalwaterzuivering en van verscherpte meetprogramma’s van de VMM die de waterkwaliteit en de lozingen in het oppervlaktewater steeds nauwkeuriger in kaart brengen.
5/9/2011
Brussel, 31 augustus 2011 – De afgelopen tien jaar heeft het zesde milieuactieprogramma van de Gemeenschap (MAP) ertoe bijgedragen dat er op bijna alle milieugebieden milieuwetgeving is gekomen. Dit blijkt uit de eindbeoordeling van het zesde milieuactieprogramma (2002-2012) die vandaag is aangenomen. Belangrijke verwezenlijkingen op milieugebied in de afgelopen tien jaar zijn de uitbreiding van het Natura 2000-netwerk tot bijna 18% van de landoppervlakte van de EU, de invoering van een algemeen beleid voor chemische stoffen en maatregelen op het gebied van klimaatverandering. Er moet echter nog vooruitgang worden geboekt bij de toepassing van overeengekomen EU-regels en ?doelstellingen en bij de verbetering van de bescherming van de biodiversiteit en van de bodem? en waterkwaliteit. De ontkoppeling van hulpbronnengebruik en economische groei heeft niet geleid tot een daling van het totale hulpbronnengebruik.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019

16/04/2019