Nieuw op EMIS

15/4/2018

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2018 een budget van 250.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen.

13/4/2018

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is vandaag tot een historisch akkoord gekomen om de uitstoot van schepen significant te verminderen en uiteindelijk volledig uit te faseren. Door deze beslissing wordt een significante koerswijziging ingezet. De internationale scheepvaartsector krijgt hierdoor een duidelijk signaal welke richting ze uit moet.

13/4/2018

Emissions of carbon dioxide from new passenger cars have dropped in a number of European countries where a range of taxes, subsidies and other incentives are used to encourage consumers to purchase lower-carbon-dioxide (CO2) emitting vehicles. The number of countries offering incentives for electric vehicles in particular, continues to grow, according to European Environment Agency (EEA).

13/4/2018

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Meer inzetten op gedragsverandering, meer gebruik van hernieuwbare energie of een verregaande reductie van methaanuitstoot vormen een alternatief voor negatieve emissies zoals bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag (BECCS). Hoewel negatieve emissies niet tot nul terug te brengen zijn, kan het gebruik van BECCS wel aanzienlijk worden verminderd.

13/4/2018

18 miljoen euro uit Nationale Roadmap voor toponderzoeksfaciliteit weer en klimaat

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/04/2019

16/04/2019