Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

9/10/2014

The European Commission and the European fusion research laboratories are launching today a European joint programme on fusion in Horizon2020 – ‘EUROfusion’ – that will ensure significant progress along the path towards the realisation of fusion energy. This joint programme has an overall budget of at least 850 million euro over the period 2014-18, of which about half will come from the Euratom Horizon 2020 fusion energy research programme.

7/10/2014

The European Commission has adopted a proposal to implement existing obligations in the 2009 amendment of the Fuel Quality Directive. 

7/10/2014

De Nationale Energieverkenning laat zien: doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald, klimaatdoelstelling wel, werkgelegenheid energiesector verschuift van fossiel naar hernieuwbaar en besparing.

7/10/2014

Heeft de maatschappij baat bij windparken op zee of niet? Om helderheid te brengen in het maatschappelijke debat hierover hebben CE Delft en Ecofys een analyse gemaakt van alle rapporten over de welvaartseffecten van windenergie die de afgelopen jaren verschenen zijn. De analyse is gemaakt in opdracht van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ).

6/10/2014

We verwelkomen GWTR in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

GWTR is een milieukundig machinaal boorbedrijf. GWTR beschikt over diverse boormachines, waaronder de Compact Roto Sonic, Geoprobe, MRZB en Spoelboormachine. Wij doen boringen in Nederland, Belgie en Duitsland. Onze expertise ligt vooral in speciale projecten, waar wij een meedenkend partner zijn voor de opdrachtgever. GWTR is beoordeeld door de OVAM voor het uitvoeren van kwaliteitsvolle boringen volgens de code van goede praktijken.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/02/2019