Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

28/10/2014

The Commission, assisted by the European Environment Agency, today releases its annual Progress Report assessing the headway on climate action.

24/10/2014

The European Green Capital Award is recognition of a city at the cutting edge of environmentally-friendly urban living.

23/10/2014

De vernieuwde website van de Navigator Leefmilieu, Natuur en Energie werd in het voorjaar gelanceerd via het tijdelijke internetadres  http://navigator.emis.vito.be

23/10/2014

De regeringsleiders van de 28 lidstaten verzamelen in Brussel voor een beslissende vergadering omtrent het toekomstige Europese energie- en klimaatbeleid. Op tafel liggen Europese doelstellingen voor CO2-reductie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Terechte bekommernissen, maar in de uitwerking van de plannen vraagt essenscia om rekening te houden met het globale karakter van de economie én van de klimaatproblematiek.

21/10/2014

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wil het kabinet beschermde stikstofgevoelige natuurgebieden laten herstellen en tegelijkertijd rondom deze gebieden ruimte voor economische ontwikkelingen creëren. Het PBL heeft gekeken naar de verwachte werking van de PAS in de praktijk, toegespitst op de eerste programmaperiode – van 2015 tot en met 2020.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/02/2019