Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

25/3/2010
<P><STRONG>BRUSSEL – De concessie voor het 6de offshore windpark op de Noordzee gaat naar het project Seastar. Dat bevestigt het kabinet van federaal minister van Energie Paul Magnette. Daarmee is één van de laatste zones toegekend voor de ontwikkeling van windturbineparken in de Belgische territoriale wateren.</STRONG><BR>
25/3/2010
<P><STRONG>Vandaag heeft Minister van Klimaat Paul Magnette op de Ministerraad van de federale regering voor het eerst zijn voorstel voor een Klimaatwet voorgesteld. Die moet het federale beleid coördineren in de strijd tegen de klimaatverandering. Het wetsvoorstel bepaalt een visie op de lange termijn en voorziet de oprichting van een ‘Klimaatcomité 2050' en een permanente werkgroep.</STRONG> <BR>
25/3/2010
<P>De ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen over de coördinatie van het federale&nbsp; beleid inzake de strijd tegen de klimaatverandering. Het voorstel van minister van Klimaat Paul Magnette geeft vorm aan de bijdrage die de fedale overheid zal leveren om de uitdagingen op het vlak van&nbsp;klimaatverandering het hoofd te bieden.&nbsp;<BR>
25/3/2010
<P><STRONG>Op palladium gebaseerde membranen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) zijn gebruikt bij de omzetting van kolen naar schone energie, middels waterstof. De Nieuw-Zeelandse organisatie CRL Energy heeft een uniek experiment uitgevoerd om de gehele keten van kolen naar elektriciteit te demonstreren. Het instituut maakt daarbij gebruik van een ECN Hysep® membraanmodule als laatste stap om het kolengas om te zetten in waterstof met een zuiverheid die nodig is voor een brandstofcel.</STRONG><BR>
24/3/2010
<P><STRONG>Dankzij door de Commissie gefinancierd onderzoek zullen op 24 maart voor het eerst in Europa "communicerende" auto's op gewone wegen aan het normale verkeer deelnemen. Deze auto's zullen communiceren met andere auto's en met weginfrastructuur (verkeerssignalen, lichten, beheercentra) en deelnemen aan het dagelijkse verkeer rond de luchthaven van Amsterdam. De met andere auto's en infrastructuur uitgewisselde gegevens bieden bestuurders meer dan alleen zichtbare en hoorbare informatie, zoals bijvoorbeeld over verborgen gevaren. Met deze proef op de weg wil men aantonen dat coöperatieve mobiliteit, die gebaseerd is op voertuig-voertuig-communicatie (V2V) en voertuig-infrastructuur-communicatie (V2I), werkt en het autoverkeer veiliger en energie-efficiënter kan maken.<BR></STRONG>

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2019