Nieuw op EMIS

17/10/2018

Van 2000 tot 2016 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald. Dat komt vooral door maatregelen in de energiesector en de industrie, een daling in het gebruik van CFK’s en HCFK’s en veranderingen in huisverwarming door gezinnen.

17/10/2018

De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen afgenomen. De luchtkwaliteit in 2017 was beter dan een tiental jaar geleden. De huidige luchtkwaliteit heeft wel nog negatieve effecten voor de gezondheid en de vegetatie.

17/10/2018

Door de klimaatverandering zullen we in Vlaanderen de komende jaren vaker kampen met hittegolven, vooral in steden en regio’s die verder van de kust gelegen zijn. Nieuwe modelberekeningen geven inzicht in verschillende mogelijke scenario’s.

17/10/2018

Met een vernieuwd financieringsmodel kan de VMM ramen hoeveel geld rioolbeheerders nodig hebben voor de verdere uitbouw en het onderhoud van de riolering. Omgekeerd kunnen we ook berekenen welke investeringsuitgaven er tegen 2027 mogelijk zijn met het huidige budget. Dit brengt een aantal belangrijke uitdagingen aan het licht.

17/10/2018

Heb je specifieke milieudata nodig? Cijfers rond watergebruik, afval, luchtemissies of energiegebruik, uit een bepaald jaar of een specifieke sector? Grote kans dat de interactieve webtool ‘Milieudata’ op www.milieurapport.be je op je wenken kan bedienen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/10/2018

15/10/2018