Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

4/12/2009

SD Worx is een sociaal secretariaat dat de loonadministratie van haar klanten behartigt. Voor het nieuwe kantoorgebouw te Kortrijk (bedrijvenzone Kennedypark) werd geopteerd voor de integratie van energiebesparende technieken zijnde het beperken van het thermische verlies en de koellast, het toepassen van een aantal passieve technieken en een automatische regeling van het gebouw. Zo is er extra aandacht besteed aan de thermische isolatie en werd op de zuidzijde een bufferruimte in glas aangebracht.

4/12/2009

Het OCMW rustoord "De Nieuwe Lente" te Kortrijk met ongeveer 90 bedden was toe aan een nieuwe stookplaats. Het OCMW heeft hierbij geopteerd voor een energiezuinige installatie bestaand uit een condenserende ketel (294 kW), een hoogrendementsketel (271 kW) en thermische zonnepanelen (82 m²) voor de productie van sanitair warm water. Daarnaast werden fotovoltaïsche panelen (680 Wpiek) geplaatst voor de productie van elektrische stroom.

4/12/2009

Daso is een dochteronderneming van Dumon Agro. Dit familiaal bedrijf is gespecialiseerd in zaadproductie en zaadverkoop. Daarnaast treedt dit bedrijf ook op als landschapsaannemer en havenoverslagbedrijf. Jaarlijks verkoopt Dumon Agro meer dan 1.500 ton graszaad, hoofdzakelijk aan het buitenland. Gedurende de zomermaanden wordt door het bedrijf Daso graszaad gedroogd met buitenlucht die verwarmd wordt via propaanbranders. Om het energieverbruik van dit proces te verminderen werd besloten om de lucht voor te verwarmen door middel van zonne-energie.

4/12/2009

Het bedrijf Pasfrost te Passendale werd opgericht in 1974 en is een diepvriesgroentebedrijf met een jaarlijkse productie van ongeveer 60.000 ton groenten. Voor de verwerkingsprocessen waaronder wassen, schillen, versnijden, blancheren en koelen is veel water nodig. Om het gebruik aan grondwater te beperken heeft het bedrijf in 1999 beslist om een installatie te bouwen die effluentwater afkomstig van de biologische zuivering verder te zuiveren tot kiemvrij proceswater. De installatie bestaat uit een vlokkenfiltratie, een ultrafiltratie, een omgekeerde osmose en een UV-behandeling.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

15/02/2019