Nieuw op EMIS

18/10/2010
De jaarconferentie 2010 van het "EU Forum of Judges for the Environment" staat in het teken van de handhaving van het Europese biodiversiteitsrecht op nationaal vlak. Voor de eerste maal worden ook procureurs van alle lidstaten van de Europese Unie samengebracht rond het thema van de bescherming van het leefmilieu door het strafrecht. De conferentie wordt georganiseerd met de steun van de Belgische federale Minister voor Klimaat en Energie en DG Milieu en DG Justitie, Vrijheid en Veiligheid van de Europese Commissie.
14/10/2010
Realtime?kaarten van lucht?, bodem? en waterverontreiniging zijn nu voor iedereen beschikbaar dankzij het door de EU gefinancierd onderzoekproject met de naam INTAMAP. In het kader van het INTAMAP?project werd software voor open specificaties ontwikkeld met als doel "reliëfkaarten" te ontwerpen die niet alleen laten zien waar de verontreinigde gebieden zich exact bevinden maar ook duidelijk aangeven waar de verontreiniging vandaan komt en waar ze naar toe gaat. Dankzij dergelijke informatie kan de overheid vlugger passende maatregelen nemen om de verontreiniging aan de bron aan te pakken en kan eenieder de verontreiniging ook ontlopen. Onderzoekers uit Oostenrijk, België, Duitsland, Griekenland, Nederland en het VK verleenden hun medewerking aan het project waarvoor door de EU zowat 1,8 miljoen euro ter beschikking werd gesteld. ICT-onderzoek ten behoeve van de Europese burgers en bedrijven is een belangrijk element van de digitale agenda voor Europa, die de Commissie in mei 2010 heeft vastgesteld (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).
13/10/2010
Morgen donderdag heeft er in Luxemburg een belangrijke Europese Raad Leefmilieu plaats. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, tevens voorzitter van de Raad, stuurt aan op een Europese consensus in aanloop naar de komende internationale milieuconferenties over Biodiversiteit in Nagoya en Klimaat in Cancun. Zij brengt ook de situatie in Hongarije, naar aanleiding van de milieuramp met een aluminiumfabriek in de regio Veszprém, ter sprake.
13/10/2010
Voor de allereerste keer beraadt de Europese Commissie zich over een alomvattende EU-wetgeving inzake olieplatforms om daarvoor de strengste veiligheidsnormen ter wereld te waarborgen. In haar mededeling inzake de veiligheid van olie? en gasactiviteiten maakt de Commissie gewag van nieuwe EU-normen, met inbegrip van criteria voor het verlenen van boorvergunningen, toezicht op de veiligheid van de boorplatforms en veiligheidscontrolemechanismen.
12/10/2010
De stad Luik draagt dit jaar de titel: “Luik 2010: wereldklimaatstad”. En deze naam is niet gestolen want de stad pakt uit met een prachtige doch confronterende tentoonstelling over de klimaatverandering: SOS-planet. Kosten noch moeite werden gespaard om jong en oud een urenlange boeiende verkenningstocht te bieden doorheen de geschiedenis van onze aarde en hen bewust te maken van de impact van de mens op onze planeet. Na drie weken hebben al ruim 12 000 mensen SOS-planet bezocht in het station van Luik. De organisatie spreekt van een geslaagde start.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

24/05/2019

23/05/2019

21/05/2019

20/05/2019