Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

13/5/2014

Uit een vandaag door de Europese Rekenkamer (ERK) gepubliceerd verslag blijkt dat de EU er slechts ten dele in is geslaagd de doelstellingen van het EU-waterbeleid te integreren in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De controle bracht tekortkomingen aan het licht in de twee instrumenten die momenteel worden gebruikt om de waterproblematiek in het GLB te
verwerken (namelijk de randvoorwaarden en plattelandsontwikkeling), en wees op vertragingen en gebreken in de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water.

13/5/2014

Vlaams minister-president Kris Peeters en directeur-generaal van De Lijn Roger Kesteloot hebben dinsdag in Mechelen de eerste Belgische waterstofbus voorgesteld. Vanaf september zullen 5 waterstofbussen rijden in de regio ten noorden van de stad Antwerpen. De waterstofbussen produceren geen schadelijke uitstoot en zijn uiterst stil. Met de inzet van waterstofbussen wil de Vlaamse Regering zorgen voor schoon en stil openbaar vervoer in de steden. 

9/5/2014

Vandaag besliste de Vlaamse regering een subsidie van 2 miljoen euro toe te kennen aan het diepegeothermieonderzoek van VITO. Met deze extra middelen bevestigt de Vlaamse regering haar vertrouwen in het onderzoek van VITO naar deze hernieuwbare energiebron. VITO zal deze middelen aanwenden voor haar eerste proefboring, die zal plaatsvinden op de Balmatt-site in Mol. 

9/5/2014

Grootschalig Europees onderzoek van de zeebodem toont aan dat er zelfs in de diepste zones van de oceaan afval ligt. Voor België nam de UGent vanuit het Renard Centre of Marine Geology deel aan dit onderzoek. 

9/5/2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft gevraagd een beknopte ex-post evaluatie uit te voeren van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 1 en 2. De evaluatie is uitgevoerd middels interviews, check van resultaten en het hergebruiken van eerdere evaluaties. De evaluatie heeft mede tot doel te komen tot adviezen voor een nieuw LAP3 in 2015. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/03/2019

15/03/2019