Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

18/7/2003
Minister Sannen wil dat Europa Kyoto-protocol onverkort uitvoert "Europa mag zich niet verschuilen achter de ontwikkeling van nieuwe technologie als lange termijn wapen tegen de klimaatverandering.
18/7/2003
De Vlaamse regering besliste dat bedrijven die overschakelen van het gebruik van grondwater naar het gebruik van een collectief systeem van "grijswater" - gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater of regenwater- voortaan kunnen rekenen op een financile tegemoetkoming van de Vlaamse overheid.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2019

19/03/2019