Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SF (Smitheries and Foundries Industry).

Nieuw op EMIS

5/3/2004
In het kader van het bestuurlijke vernieuwingsproces Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) nam de Vlaamse regering vandaag een groot aantal beslissingen met het oog op de oprichting van verzelfstandigde agentschappen en strategische adviesraden.
5/3/2004
De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, Jef TAVERNIER, na het advies van de Raad van State definitief het licht op groen gezet voor het ontwerpdecreet over de oprichting van de Vlaamse Grondenbank.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2019

19/03/2019