Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale versie van het referentiedocument 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations' is begin juli gepubliceerd.

Nieuw op EMIS

27/9/2010
De nieuwe editie van de brochure “Elektromagnetische velden en gezondheid” gidst u door het “elektromagnetische landschap” in België.
24/9/2010
De Vlaamse overheid geeft via het platform Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 2,4 miljoen euro steun aan het project FlanSea, dat moet onderzoeken of energiewinning uit de golfslag van de Noordzee rendabel kan zijn.
24/9/2010
The European Commission's own research body, the Joint Research Centre, publishes today, for the first time, an indicator-based map of potential threats to soil biodiversity, in order to guide decision-makers in protecting this crucial resource. The biodiversity within our soils plays a vital role in agriculture and in the water and carbon cycle. The atlas highlights areas within Europe where soil biodiversity is most at risk of decline relative to the current situation – notably parts of the UK, the Benelux countries and Northern France, although there are areas of high risk also in several other Member States. It provides a comprehensive source of information for researchers, policy makers and teachers.
24/9/2010
In 2010, around half of the European Union's Member States expect to surpass one or more of the legal limits set by the National Emission Ceilings Directive (NEC Directive). The annual status report released today by the European Environment Agency (EEA) confirms that 11 countries anticipate an exceedance of their ceilings for NOx — some by more than 40 %.
22/9/2010
Klanten vinden in de winkel in Europa steeds vaker groene producten, omdat de Europese detailhandelaren hebben beloofd duurzamer consumptiepatronen te bevorderen. Er is een rapport verschenen waarin is aangegeven in hoeverre de leden van het Europese forum voor de detailhandel – een initiatief van de Europese Commissie en de detailhandelssector – de vrijwillige streefcijfers waartoe zij zich hebben verplicht, ook hebben gehaald. Niet alleen hebben de detailhandelaren meer duurzame producten in de schappen van de supermarkten neergezet, ook hebben ze vooruitgang geboekt bij de vermindering van hun milieuvoetafdruk, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan maatregelen waardoor efficiënt met hulpbronnen wordt omgegaan. De communicatie met consumenten over duurzaamheid is echter voor verbetering vatbaar. In het rapport wordt de aanbeveling gedaan dat er een prijs zou moeten worden uitgereikt voor de beste praktijken op dat gebied.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/07/2018