Nieuw op EMIS

23/10/2003
Men zegt wel eens dat de mensen altijd klagen, maar uit een grote bevraging van de ganse bevolking blijkt dat er toch een pak mr Belgen tevreden dan ontevreden zijn over de aspecten netheid en uitzicht van de gebouwen in de buurt. Iets minder is de modale Belg te spreken over de luchtkwaliteit en de rust, maar ook voor deze twee aspecten ligt het aantal enthousiaste huishoudens hoger dan het aantal misnoegde huishoudens. Vlamingen zijn doorgaans tevredener dan Walen, die op hun beurt de Brusselaars achter zich laten. Dit zijn enkele van de conclusies die men kan trekken na een vergelijking van de resultaten van de Algemene socio-economische enqute, die in oktober 2001 gehouden werd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
21/10/2003
De Vlaamse regering keurt, na advies van de Raad van State, definitief een ontwerpdecreet goed tot herstructurering van de Vlaamse Milieuholding (VMH).
21/10/2003
De Vlaamse regering heeft het Mobiliteitsplan Vlaanderen principieel goedgekeurd. Het plan "Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen" bevat beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse regering en bestrijkt een korte (tot 2007) en een middellange tijdshorizon (tot 2012). In hoofdzaak wordt de mobiliteit te land behandeld.
21/10/2003
De Vlaamse regering stelde het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Leuven-Noord" voorlopig vast. Leuven-Noord betreft een belangrijke locatie in de verdere economische ontwikkeling van de stad Leuven. Om ontwikkelingen in die richting mogelijk te maken is er nood aan een herbestemming en herinrichting van verschillende zones binnen het plangebied.
21/10/2003
De Vlaamse regering heeft besloten de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in de toekomst op een meer gentegreerde wijze af te bakenen. Op 7 december 2001 besliste de Vlaamse regering om de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur, in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), te laten verlopen op twee sporen:

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019