Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

Nieuw op EMIS

8/5/2002
Uitgebreide controle op de kwaliteit van het drinkwater, meer impulsen voor een duurzaam gebruik van water en een duidelijke band tussen verbruik van water en de afvalwaterheffing.
30/4/2002
Minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid Paul Van Grembergen (Spirit), bevoegd voor Monumenten en Landschappen, tekende zopas het beschermingsbesluit voor het landschap 'De vloeiweiden of Watering' te Lommel-Kolonie.
8/3/2002
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA definitief een besluit goedgekeurd dat de bestrijding van de huismus volledig verbiedt.
8/3/2002
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA principieel het vijfde preventiestimulerende programma (PRESTI 5) goedgekeurd.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving