Nieuw op EMIS

28/5/2004
De Vlaamse gemeenten ontvangen de komende drie jaar 105 miljoen euro voor het voeren van een duurzaam lokaal milieubeleid. Gemeenten die met de Vlaamse overheid de samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' 2005-2007 ondertekenen, kunnen genieten van deze financile stimulans.
28/5/2004
Op voorstel van Vlaams leemilieuminister Jef TAVERNIER wijzigt de Vlaamse regering principieel het besluit inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA). Deze wijziging is nodig om uiterlijk op 13 augustus te voldoen aan de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
28/5/2004
Vlaamse regering in kort bestek - 28 mei 2004

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019