Nieuw op EMIS

5/1/2004
De Vlaamse regering keurt, na het advies van de Raad van State, definitief het besluit goed waardoor op Vlaams niveau een reguleringsinstantie voor drinkwater komt.
24/12/2003
Adelheid Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, heeft in samenwerking met Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen een actieplan "Milieu & Gezondheid" uitgewerkt om de gevaren voor de gezondheid als gevolg van milieuverontreiniging in de wijk Moretusburg in Hoboken aan te pakken. Dit actieplan dient als een model voor een nieuwe methodiek waar een gentegreerde aanpak tussen verschillende bestuursniveaus centraal staat. Het actieplan behelst een pakket gezondheidsmaatregelen, urbanisatiemaatregelen, milieumaatregelen en maatregelen voor verder onderzoek.
23/12/2003
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief de regels inzake afvalverbranding (Vlarem I, II en VLAREA). Het gaat dan om de verbranding van afval in zowel grote industrile als in kleinschalige installaties. Verschillende Europese normen werden nog niet omgezet in Vlaamse wetgeving.
23/12/2003
Het ontwerp van richtlijn inzake milieuaansprakelijkheid staat op de agenda van de plenaire vergadering van het Europees Parlement die plaatsvindt van 15 tot 18 december 2003. De ondernemers zijn zich terdege bewust van het belang van milieubescherming. Het is normaal dat Europa regelgevend optreedt om milieuschade en schade aan de fauna en flora te doen herstellen. Maar zon regelgeving moet redelijk en uitvoerbaar zijn. Anders kunnen de bedrijven geen innoverend en rendabel groeibeleid voeren en ondertussen nog de werkgelegenheid in stand houden, aldus het VBO.
23/12/2003
MIRA-T - met de T van thema's - wordt jaarlijks door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gepubliceerd. Het themarapport beschrijft de toestand van het milieu en de natuur in Vlaanderen, analyseert de waargenomen trends en evalueert de reeds genomen beleidsmaatregelen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

14/06/2019

12/06/2019