Nieuw op EMIS

16/3/2005
De Europese Commissie heeft vandaag een met redenen omkleed advies gezonden aan Duitsland, Belgi, Estland, Ierland, Litouwen, Letland, Zweden, Griekenland, Spanje en Luxemburg omdat deze landen de Europese richtlijn betreffende de interne elektriciteitsmarkt en/of de richtlijn betreffende de interne gasmarkt nog niet in nationaal recht hebben omgezet. Na de schriftelijke aanmaningen die de Commissie in oktober 2004 naar 18 landen heeft gestuurd is dit de tweede stap in de inbreukprocedure.
16/3/2005
<p>De Commissie heeft vandaag aanmaningsbrieven gezonden aan negen lidstaten die nog niet hebben voldaan aan de door de Europese regelgeving over biobrandstoffen opgelegde verplichting hun streefcijfer mee te delen voor het aandeel dat biobrandstoffen in 2005 zouden moeten hebben in het aanbod van transportbrandstoffen. Volgens die regelgeving moet een toenemend deel van alle dieselolie en benzine die in de lidstaten worden verkocht, bestaan uit biobrandstoffen.</p>
14/3/2005
Europump, de Europese Vereniging van fabrikanten van pompen, lanceert vandaag een nieuw label voor Energie-efficinte pompen. Deze nieuwe regeling zal het voor consumenten duidelijk maken welke pompen de milieuvriendelijkste en de meest energieefficinte zijn voor verwarmingssystemen.
12/3/2005
Air transport is growing fast worldwide, bringing with it unwelcome increases in CO2 emissions. In the EU, CO2 emissions from aviation grew by nearly 70% from 1990 to 2002. The European Commission is seeking the views of European citizens on possible EU action to curb this growing trend. Starting today, an internet consultation will run for 8 weeks. The results will feed into a strategy planned for this summer focusing on how economic instruments could be used to reduce the climate change impact of aviation.
11/3/2005
Op voorstel van de Vlaamse ministers Fientje MOERMAN, bevoegd voor Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, Frank VANDENBROUCKE, bevoegd voor Werk, Onderwijs en Vorming, en Kris PEETERS, bevoegd voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering de erkenningsregeling voor energiedeskundigen voor woningen principieel goedgekeurd. Dit ontwerp wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

14/06/2019