Nieuw op EMIS

16/1/2004
De Vlaamse regering heeft zich principieel akkoord verklaard om de federale regeling over steunmaatregelen voor zaaizaden in Vlaamse wetgeving om te zetten. Zo wordt het Europees stabilisatiemechanisme ingebouwd op Vlaams niveau. De overheid heeft een maximumhoeveelheid waarvoor steun kan toegekend worden in de zaaigoedsector. Wordt deze maximale hoeveelheid een jaar overschreden, dan wordt de steun het volgende jaar verminderd. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
16/1/2004
Menenaars kunnen gerust zelfgekweekte groenten eten. Als ze maar eerst gewassen worden. Het gebruik van melk van eigen koeien daarentegen wordt afgeraden. Ook zelfgekweekte scharreleieren worden best niet geconsumeerd. Uit een onderzoek blijkt dat de scharreleieren te veel dioxines en dioxineachtige PCB's bevatten.
14/1/2004
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SERV. De SERV is de overleg- en adviesraad van de Vlaamse sociale partners. De SERV adviseert over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze worden betrokken.
13/1/2004
<p>In het kader van een eindwerk gemaakt door Herlinde Smet, laureaat van de Amelior opleiding "Milieucordinator A", werd een enqute gehouden onder afgestudeerde milieucordinatoren over de kwaliteit van de gevolgde opleiding en problemen bij de functie-uitoefening.</p>
12/1/2004
De Vlaamse Milieu-inspectie geeft opdracht aan de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) te Mol om de geurproblematiek in en rond het bedrijf Wattex te Buggenhout te onderzoeken.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

14/06/2019

12/06/2019