Nieuw op EMIS

23/12/2003
De Vlaamse regering keurde een nieuw investeringsprogramma voor de boven-gemeentelijke zuiveringsinfrastructuur goed. Daarin ligt de nadruk op ecologisch verantwoorde afvalwaterinzameling en - verwerking. De Vlaamse regering wil ook investeren in de uitbreiding en renovatie van de bestaande zuiveringsinstallaties voor rioolwater. Voor de hele operatie wordt ruim 75 miljoen euro voorzien voor het realiseren van 74 projecten.
23/12/2003
De Vlaamse regering keurde het wijzigingsdecreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen principieel goed. Milieuvriendelijke afvalverwerking wordt in veel gevallen goedkoper, terwijl afval storten en gewone afvalverbranding duurder zullen worden. Deze heffingen ondersteunen het beleid van de Vlaamse regering, dat gericht is op afvalpreventie en verantwoorde verwerking van afvalstoffen.
23/12/2003
Op voorstel van Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet goed over het "Vlaams Agentschap Ondernemen". Het Vlaams Agentschap Ondernemen komt in de plaats van de in het vooruitzicht gestelde Huizen van Economie. En aanspreekpunt voor alle ondernemers wordt een feit.
23/12/2003
Sociale landbouwbedrijven en landbouwcoperaties van consumenten kunnen voortaan rekenen op investeringssteun van het Vlaams landbouwinvesteringsfonds, kortweg VLIF. Het uitvoeringsbesluit is principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op die manier worden deze bedrijven gelijkgesteld met alle andere landbouwbedrijven. Er zal over dit besluit nog advies worden ingewonnen bij de EU en overleg worden gepleegd met de federale minister bevoegd voor de organisatie van de Interministerile Conferentie Landbouw.
23/12/2003
STIP-Berichten is de nieuwsbrief van STIP, het Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

24/05/2019

23/05/2019