Nieuw op EMIS

27/1/2004
Certipro heeft op 9 januari 2004 het eerste BENOR-certificaat voor geprefabriceerde kleinschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties (KWZI) tot 50 IE in Belgi uitgereikt aan Eternit nv.
26/1/2004
ls gevolg van de dramatische overstromingen in 1976 besliste de ministerraad in 1977 om het SIGMA-plan, het beveiligen van het Schelde-estuarium tegen over- stromingen, uit te voeren. In dit kader beslist de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur: 'Gecontroleerd overstromingsgebied met Natuurverwevingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde'.
26/1/2004
Voor het jaar 2004 stelt de Vlaamse regering de heffingscofficient inzake de grindwinning vast op 1,2971. Dit is een aanpassing van de heffingscofficint per ton gewonnen vallei- en berggrind enkel aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
26/1/2004
De verzamelde Vlaamse ministers hebben definitief het samenwerkingsakkoord in verband met milieu en gezondheid tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen goedgekeurd. Daarmee voeren de verschillende verantwoordelijken uit wat er eerder in een nationaal plan over milieu en gezondheid (NEHAP) was overeengekomen. Het waren Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen en Vlaams minister van Gezondheid, Adelheid Byttebier, die het ontwerpdecreet - na het advies van de Raad van State - voor definitieve goedkeuring aan hun collega's voorlegden.
26/1/2004
Op voorstel van Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, het ontwerp van het REG-decreet definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet wil het rationeel energiegebruik (REG) en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen. CO2 vormt immers meer dan 80% van de broeikasgasemissies in Vlaanderen en is voornamelijk afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (aardgas, petroleum, steenkool). Dit decreet biedt een stevige basis om concrete maatregelen op maat van diverse doelgroepen uit te werken die het rationeel energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen stimuleren.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

25/06/2019

24/06/2019

21/06/2019