Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale versie van het referentiedocument 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations' is begin juli gepubliceerd.

Nieuw op EMIS

21/10/2003
De Vlaamse regering keurt de werkwijze goed, die de integratie van de beleidsinstrumenten 'plan- milieueffectrapportage' (plan-m.e.r.) en de 'ruimtelijke veiligheidsrapportage' (r.v.r.) in de lopende strategische planningsprocessen voor de zeehaven inhoudt.
20/10/2003
'Waterbeheer in beweging' is heet van de naald. Met ruim tweehonderd rijk gellustreerde pagina's vormt het een belangrijk instrument voor iedereen die met water in aanraking komt.
20/10/2003
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen (met uitzondering van de zomermaanden) een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.
20/10/2003
De Vlaamse regering heeft vandaag het ontwerpdecreet over duurzame landbouw definitief goedgekeurd. De tekst kan nu naar het Vlaams Parlement voor goedkeuring. Het decreet geeft meer financile zekerheid aan boeren die milieu- en diervriendelijk willen werken. "Er waren al heel wat steunmaatregelen voor duurzame landbouw, maar in de Vlaamse wetboeken was daar nog niet veel over terug te vinden," zegt de minister van Leefmilieu.
20/10/2003
Onder het motto "oktober, hou het sober", staat deze maand voor de vierde keer in het teken van rationeel energiegebruik. Om ook ondernemingen in Vlaanderen warm te maken voor extra inspanningen op het vlak van rationeel energiegebruik werd vorig jaar de prijs voor de meest energiebewuste onderneming in het leven geroepen.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/07/2018