Nieuw op EMIS

14/9/2007
In het kader van de toepassing van de economische expansiewetgeving kent de Vlaamse Regering 2,9 miljoen euro investeringssteun toe aan nv SLECO-Centrale in Beveren-Waas. Met de investering wil het bedrijf de warmte, die ontstaat bij het verbranden van het afval, gaan benutten voor de productie van warmte en elektriciteit.
7/9/2007
Vlaamse Regering in kort bestek - 7 september 2007

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

20/09/2017