Nieuw op EMIS

27/10/2017

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd hoe zij 30 miljard EUR van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in de periode 2018-2020 zal besteden. Het bedrag omvat ook 2,7 miljard EUR om een Europese Innovatieraad operationeel te maken.

27/10/2017

Efficiënte energieopslag is noodzakelijk voor een zinnige transitie naar duurzame energiebronnen. Dat betekent wel dat we duurzaam opgewekte elektriciteit (gedeeltelijk) zullen moeten omzetten en opslaan in chemische verbindingen. Dat stelt Wiebren de Jong, hoogleraar aan de TU Delft.

27/10/2017

Eind 2018 moet de eerste waterstofmolen ter wereld een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN.

27/10/2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden.

27/10/2017

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) en Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) hebben een akkoord bereikt over het steunmechanisme voor de windmolenparken Northwester 2, Mermaid en Seastar. Dit akkoord werd zopas goedgekeurd door de Ministerraad.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

22/03/2018