Nieuw op EMIS

6/10/2007
ENECO Energie gaat de komende 5 jaar ruim 1,5 miljard euro investeren in duurzame energie in Belgi. De leverancier wil ten laatste binnen 5 jaar haar volledige Belgische portefeuille duurzaam produceren.
5/10/2007
Vlaamse Regering in kort bestek - 10 oktober 2007
5/10/2007
De gemachtigd ambtenaren van de provincie Namen hebben op 26.09.2007 de vergunning (permis unique) verleend voor de bouw van een windmolenpark van 4 windmolens (8MW) langs de autosnelweg E411 op de gemeenten Egheze en La Bruyre. Het park moet operationeel zijn tegen einde 2008.
5/10/2007
Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Frank VANDENBROUCKE en Vlaams minister van Energie Hilde CREVITS, keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed voor de verhoging van de energieprestaties van scholen. Het ontwerpdecreet wordt nu aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Volgens het ontwerpdecreet moeten scholen die na 31 december 2007 een bouwaanvraag indienen, voldoen aan de E70-norm om in aanmerking te komen voor subsidies.
5/10/2007
Op voorstel van Hilde CREVITS, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie Leefmilieu en Natuur keurde de Vlaamse Regering de actualisatie van het Vlaamse Milieubeleidsplan (Mina-plan 3) principieel goed. Het milieubeleidsplan legt de hoofdlijnen vast van het Vlaamse milieubeleid. De belangrijkste wijzigingen aan het bestaande milieubeleidsplan hebben betrekking op het klimaat- en waterbeleid en de biodiversiteit.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

20/09/2017