Nieuw op EMIS

20/10/2003
De Vlaamse regering geeft de Biotheek voor de komende twee jaar een subsidie van bijna 230.000 euro. In de biotheek wordt alle informatie over biolandbouw en bioproducten gecentraliseerd. Het is een handig uniek informatieloket over alles wat met de biosector te maken heeft. Niet alleen kunnen bioboeren er met hun vragen aankloppen, maar ook consumenten en handelaars mogen een antwoord op hun vragen verwachten.
14/10/2003
De Vlaamse regering keurt het besluit definitief goed betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de EEG-verordening nr. 1257/99 inzake steun voor plattelandsontwikkeling. Het sluiten van een beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en een landbouwer leidt tot een contract waarin de landbouwer er zich toe verbindt een aantal vooraf vastgelegde voorwaarden en maatregelen na te leven in ruil voor een vergoeding. Door het naleven van deze voorwaarden en maatregelen verbetert de kwaliteit en/of kwantiteit van de natuur en het milieu.
14/10/2003
Het stambesluit Vlaamse openbare instellingen (VOI) regelt het personeelsstatuut van 18 VOI's, waaronder de OVAM. Hierin zijn zoveel mogelijk gemeenschappelijke bepalingen uit de personeelsstatuten samengebracht. Aanvullingen en/of afwijkingen aan het stambesluit dienen in de vorm van een instellingsspecifiek besluit vastgesteld te worden. De Vlaamse regering keurt nu, na advies van de Raad van State, dit instellingsspecifieke besluit voor de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) definitief goed.
14/10/2003
De afvalbehandelingsinstallatie in Genk-Zuid start op in 2005. De Vlaamse regering is vandaag op hun voorstel ingegaan. Met de goedkeuring van het voorstel start de tweede fase van het project om een afvalbehandelingsinstallatie op het industrieterrein Genk-Zuid op te richten.
14/10/2003
De Vlaamse regering heeft de herwerkte subsidieregeling voor natuur- en milieuverenigingen definitief goedgekeurd. Erkende natuurverenigingen kunnen nu niet alleen op een meer structurele werkingssubsidie rekenen, maar kunnen ook steun krijgen voor specifieke projecten. Tegelijkertijd maakt de Vlaamse overheid meer geld vrij voor deze subsidies. De beslissing geeft meer zekerheid aan de natuur- en milieuverenigingen en gaat in vanaf 2004.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

16/03/2018