Nieuw op EMIS

22/1/2020

De Vlaamse visserij zet sterk in om duurzamer te worden en lanceerde in 2018 het project ‘Visserij Verduurzaamt’, een erkenning van de Belgische rederijen rond verduurzaming. Uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat 80% van de Belgische reders reeds deelnemen aan het project. Bovendien zal het project ook worden uitgebreid naar de consument. Bart Tommelein (Open Vld): ‘Op een duurzame manier van zee tot bord is dé doelstelling.’

22/1/2020

De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven.

22/1/2020

Can fisheries and offshore wind farms co-exist? This was the title of an event organised today by the European Parliament’s Committee on Fisheries (PECH). The answer to this question, of course, is yes – but the happy coexistence of offshore wind and fisheries require specific conditions. European institutions now need to connect stakeholders and provide a dedicated place for sharing best practices and solutions.

21/1/2020

Eén van de beleidsdoelstellingen van de OVAM is om tegen 2036 de sanering van alle historische bodemverontreiniging op te starten. De Vlaamse overheid speelt zelf een belangrijke rol bij deze aanpak van historische bodemverontreiniging.

21/1/2020

Omdat Vlaanderen sterk afhankelijk is van buitenlandse grondstoffen en producten, gebeurt die uitstoot vaak in andere landen. Momenteel bedraagt de materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie jaarlijks ongeveer 19 ton per inwoner. Voor een duurzame consumptie zou dat tegen 2050 nog 7 ton per inwoner mogen zijn, of maar liefst vier keer minder dan vandaag, stelt het VN-Milieuprogramma (UNEP).

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

24/01/2020