Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

20/1/2006
Vlaamse Regering in kort bestek - 20 januari 2006
20/1/2006
Vlaamse Regering in kort bestek - 20 januari 2006
20/1/2006
Vlaamse Regering in kort bestek - 20 januari 2006
20/1/2006
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring verleend aan een wijziging van de milieubeleidsplanning van de Vlaamse overheid en van de lokale besturen. Na advies van de Raad van State wordt dit nu overgemaakt aan het Vlaams Parlement.
20/1/2006
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris PEETERS, heeft de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het subsidiebesluit polders en wateringen goedgekeurd.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving