Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

26/1/2006
De VREG heeft op 17 januari 2006 een vergunning voor het leveren van elektriciteit via het Vlaamse distributienet toegekend aan Echte Energie Belgi.
20/1/2006
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering een besluit goedgekeurd dat de Vlaamse distributienetbeheerders verplicht om onderwijs- instellingen, maar ook welzijns- en gezondheidsvoorzieningen, kosteloos een energieboekhouding aan te bieden.
20/1/2006
Op voorstel van minister Kris PEETERS, Vlaams minster van openbare werken, van energie, van leefmilieu en natuur en van minister Dirk VAN MECHELEN, Vlaams minister van financin en begroting en ruimtelijke ordening heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit over de watertoets goedgekeurd. Het voorontwerp geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.
20/1/2006
Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering de aanpassingen voor de tweede fase van de energiebonactie goedgekeurd. Dit ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Bedoeling is in de loop van 2006 ieder Vlaams gezin een aantal kortingsbonnen ter waarde van 5 euro te bezorgen via zijn netbeheerder, voor de aankoop van spaarlampen.
20/1/2006
Vlaamse Regering in kort bestek - 20 januari 2006

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving