Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

1/2/2006
<p>De Vlaamse overheid wil al wie onderneemt in Vlaanderen bevrijden van overtollige administratieve rompslomp en onnodig belastende regels en procedures. Vlaams minister van Administratieve Vereenvoudiging Geert Bourgeois, Vlaams minister van Economie Fientje Moerman en Vlaams ombudsman Bernard Hubeau stelden daarvoor vandaag de webstek www.samenvereenvoudigen.be voor.</p>
30/1/2006
Het voorstel van Vlaams minister-president Yves Leterme om de federale belasting (vennootschapsbelasting) op subsidies voor O&O en op ecologiesteun af te schaffen moet zo snel mogelijk goedgekeurd worden, vindt Agoria Vlaanderen.
30/1/2006
Sinds gisteren vrijdag 27 januari 2006 worden hoge fijn stof concentraties (PM10, PM2.5) gemeten in verschillende meetstations in het centrum en het oosten van het land. De luchtkwaliteitsindex varieerde gisteren tussen de 7 (ondermaatse luchtkwaliteit) en 8 (slechte luchtkwaliteit).
27/1/2006
De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma en van de bijlage opgemaakt te Parijs op 18 november 1974. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie.
27/1/2006
De Europese Commissie heeft vandaag een ingebrekestelling verstuurd met betrekking tot het niet naleven van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (91/271/EEG). Het gaat meer bepaald over het feit dat Belgi op 31 december 1998 niet in orde was met de uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur voor de agglomeraties groter dan 10.000 inwonerequivalenten.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving