Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

13/2/2006
Na elke raadszitting brengt de Minaraad een elektronische nieuwsbrief uit, bestemd voor een ruim publiek. De nieuwsbrief bevat korte samenvattingen van de vastgestelde adviezen, een vooruitblik op toekomstige adviezen, mededelingen rond de werking en informatie over Europese ontwikkelingen.
13/2/2006
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SERV. De SERV is de overleg- en adviesraad van de Vlaamse sociale partners. De SERV adviseert over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze betrokken zijn.
13/2/2006
In de EPB-nieuwsbrieven komen verschillende rubrieken aan bod. Het is de bedoeling per rubriek de meest recente ontwikkelingen en verduidelijkingen mee te delen. De EPB-nieuwsbrief is zowel bedoeld voor de bouwprofessionelen zoals achitecten, ingenieurs, bouwfirma's en aannemers als voor de vergunningverlenende overheden (gemeenten en Arohm).
10/2/2006
Vlaamse Regering in kort bestek - 10 februari 2006

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving