Nieuws van het BBT-kenniscentrum

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

Nieuw op EMIS

28/11/2001
Vlaams minister voor leefmilieu en landbouw Vera Dua weerlegt met klem de opmerkingen rond het beleid inzake waterzuivering die vandaag in een artikel in het Belang van Limburg geformuleerd werden.
28/11/2001
Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL, van Vlaams minister Mieke VOGELS en van Vlaams minister Vera DUA :

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving