Nieuw op EMIS

3/12/2010
Op vrijdag 3 december, in de aanloop naar de Formele Raad van Europese Energieministers, hebben 10 staten een samenwerkingsakkoord ondertekend om samen de ontwikkeling verder te zetten van de offshore windmolenparken van de Noordelijke Zeeën (Noordzee, het Kanaal, Keltische Zee, Ierse Zee), op een oppervlakte van ongeveer 760.000 km². Dit akkoord is een belangrijke stap in de verdere uitbouw van hernieuwbare energie, aangezien de energiecapaciteit van de Europese offshore windenergie gigantisch is en die van de aardolie in het Midden-Oosten zelfs overschrijdt.
3/12/2010
De minister van Klimaat en Energie heeft op vrijdag 19 november 2010 het eerste Federaal Milieurapport 2004/2008 aan de regering voorgesteld. Dit rapport is een primeur voor de federale regering en is nu ook beschikbaar online.
2/12/2010
Brussel, 2 december 2010 – Op vraag van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, werkten Agoria, de federatie voor de technologische industrie, en Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, een tool uit die banken ondersteunt bij het evalueren en vlotter behandelen van kredietaanvragen voor energiebesparende of groene investeringen. Het gaat om een referentielijst die voor energie-efficiënte basistechnologieën aangeeft welke besparing deze opleveren. Dankzij de lijst kunnen banken inschatten of de vooropgestelde besparingen die leveranciers en ontleners aangeven effectief zullen worden gerealiseerd.
1/12/2010
In 2009 werd in Vlaanderen per inwoner 149 kg restafval ingezameld. “Het is voor het eerst dat we de Vlaamse doelstelling om het restafval te beperken tot 150 kg per inwoner bereiken. Een zeer positieve evolutie”, aldus minister Schauvliege. In totaal werd per Vlaming in 2009 gemiddeld 551 kg huishoudelijk afval ingezameld. 73 procent daarvan (401 kg per inwoner) werd selectief ingezameld met het oog op hergebruik, recyclage of compostering. Die resultaten blijken uit de jaarlijkse ‘inventarisatie van huishoudelijke afvalstoffen’ van de OVAM.
1/12/2010
Een combinatie van volgehouden milieumaatregelen en de economische crisis doen de druk op het milieu verder dalen. De crisis geeft een extra stoot aan een trend die al eerder merkbaar was: Vlaanderen verbruikt minder energie en de industriële uitstoot daalt. Positief is alleszins dat Vlaanderen vooruit loopt op de Kyotodoelstelling en dat de luchtkwaliteit verder verbetert.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019