Nieuw op EMIS

31/1/2013

Strengere beperkingen op het geluidsniveau van nieuwe auto's kunnen de slaap van EU-burgers verzachten. Volgens de bevindingen van het Europees Milieuagentschap, wordt de helft van de EU-bevolking in stedelijke gebieden blootgesteld aan ondraaglijk verkeerslawaai. Het voorstel van de Commissie, dat door de Tsjech Miroslav Ouzký, door het EP wordt geloodst, zal op dinsdag 5 februari door de leden in de plenaire vergadering worden besproken. De dag daarna zullen zij erover stemmen. 

31/1/2013

“Europeanen consumeren meer en produceren meer afval. De afvalstoffenrichtlijn van de EU schrijft voor dat lidstaten afval verwerken en verwijderen zonder risico’s voor water, lucht en bodem, en zonder geluids- of stankoverlast te veroorzaken”, aldus Ovidiu Ispir, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Zoals uit ons verslag blijkt, gebeurt dit niet”. 

31/1/2013

De affiche geeft aan waar u terechtkunt met vragen over energie, energieprijzen en energieleveranciers.

31/1/2013

Wie in Vlaanderen een grondwaterhandeling uitvoert, moet nagaan of de bodem binnen de invloedspercelen verontreinigd is en moet evenveel de nodige flankerende maatregelen nemen.

31/1/2013

De folder geeft antwoord op een aantal vragen over energie: de energiefactuur, energieleveranciers, groene energie...De folder geeft antwoord op een aantal vragen over energie: de energiefactuur, energieleveranciers, groene energie...

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019