Nieuws van het BBT-kenniscentrum

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

Nieuw op EMIS

11/5/2006
De VREG keurde in april de aanvraag tot toekenning van warmtekrachtcertificaten goed voor een installatie te Merksplas en 2 aanvragen tot toekenning van groenestroomcertificaten goed (Beveren en Genk)
11/5/2006
Op 8 mei jl. heeft FOST Plus, die de inzameling en recyclage van het huishoudelijke verpakkingsafval in Belgi cordineert en financiert, haar resultaten voor 2005 voorgesteld.
10/5/2006
<p>De uitstoot van koolstofdioxide is wereldwijd met 15% toegenomen tussen 1992 en 2002. Met name de CO2-uitstoot van China en India is sterk gestegen. Dat meldde de Wereldbank gisteren in haar jaarlijkse ,,Groene Milieuboekje''.</p><p>NEW YORK - De uitstoot van koolstofdioxide is wereldwijd met 15% toegenomen tussen 1992 en 2002. Met name de CO2-uitstoot van China en India is sterk gestegen. Dat meldde de Wereldbank gisteren in haar jaarlijkse ,,Groene Milieuboekje''.</p>
9/5/2006
<p>Het Europees Economisch en Sociaal Comit (EESC) is van mening dat aan het gebruik van hout als brandstof vooral drie aspecten kleven, nl.: exploitatie van een in Europa voorhanden potentieel aan hernieuwbare energie, dat anders onbenut zou blijven; terugdringing van de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide, waardoor de klimaatverandering wordt afgeremd, en waarborging van de functie van bossen voor het algemeen belang (milieubescherming en instandhouding van de biodiversiteit).</p>
8/5/2006
In de EPB-nieuwsbrieven komen verschillende rubrieken aan bod. Het is de bedoeling per rubriek de meest recente ontwikkelingen en verduidelijkingen mee te delen. De EPB-nieuwsbrief is zowel bedoeld voor de bouwprofessionelen zoals achitecten, ingenieurs, bouwfirma's en aannemers als voor de vergunningverlenende overheden (gemeenten en Arohm).

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving

19/08/2019